4 oktober 2016

Tallinje

Vår stora tallinje, den som går till 21, har precis på nytt kommit in i lagret. 
Utveckling pågår av ytterligare en tallinje. Återkommer om den senare i år.

Många barn behöver visuellt stöd för att förstå storleken på talen. Det får de med hjälp av denna. Tror inte att det finns några andra tallinjer som har detta stöd. Tanken är förstås också att barnen ska upptäcka att vårt talsystem har ett mönster.
Den stora är bra att sätta upp på väggen!
Vi har några mindre tallinjer att ha på bordet också.

3 oktober 2016

Dysleximässa

Snart dags för Dysleximässan. I år går den av stapeln i Solnahallen. 
Askunge Förlag kommer att finnas på plats och likaså vår nya författare Susanne Lantz
Hennes material, Mattehoppet, kommer förstås att finnas med. Mattehoppet är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning.
Varje lärarbok/lärarstöd innehåller spel, arbetsblad och konkretionsmaterial till respektive område. 
Sammanlagt finns det ca 135 spel i de fem lärarböckerna, men det finns också tomma spelplaner i ett par av böckerna där du själv har möjlighet att fylla i det som eleverna bör träna på. 

Susanne kommer att hålla en workshop på Dysleximässan, där hon presenterar materialet. Givetvis är det meningen att man ska få pröva på att arbeta med det.26 maj 2016

Mycket på gång

Det är mycket som är på gång!
Alltså har vi inte varit så flitiga på bloggen. Istället har vi ägnat oss åt att besöka ett stort antal mässor under våren och också börjat med ett fantastiskt projekt, Mattehoppet! 

Mattehoppet är ett material som är inriktat på beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0–20. 

Mattehoppet är ett material som är avsett att stödja en strukturerad undervisning så att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0–20. Materialet kan användas i klassundervisning eller specialundervisning, för ominlärning eller intensivundervisning.

Mattehoppet passar också för särskolan och träningsskolan eftersom det har en mycket långsam progression. 
Även elever som är nyanlända och inte gått i skola tidigare eller har en bristfällig skolgång, får en möjlighet att tillägna sig strategier och bli säkra på addition och subtraktion inom talområdet 0–20.

Varje strategi presenteras genom olika spel med stigande svårighetsgrad och varje del avslutas med ett antal arbetsblad, även de med en progression. Mattehoppet består av fem lärarhandledningar som innehåller spelen och arbetsbladen, samt fem elevböcker.
Detta material kommer också att finnas i en digital version.

Författare till Mattehoppet är Susanne Lantz som är speciallärare i matematik och verksam i Tranås kommun.


Mer info kommer att finnas på vår hemsida, www.askunge.se, men är du intresserad av att få direkt information om när materialet Mattehoppet finns tillgängligt, maila till askunge@askunge.se.

29 februari 2016

Nationella prov

Snart är det dags för de nationella proven. Det är olika perioder och provdatum.
Många använder vårt kartläggningsmaterial, Målet i sikte.


Hur kan du arbeta med det materialet? 
Om du har en årskurs 3, använder du de båda häftena Målet i sikte del 1 (mest taluppfattning) och del 2. Du ser snabbt om eleverna klarar dessa mål. Om inte, går du till kopieringsmaterialet Målet i sikte årskurs 1–3. Där kopierar du de sidor/områden som eleven inte klarade av. Du testar enklare uppgifter och ser då ungefär på vilken nivå eleven befinner sig. 
Arbeta på liknande sätt för årskurs 6.


Om eleven behöver träna alternativt få en ny genomgång, finns häftena Träna med målet i sikte.

Du kanske får nya elever till klassen och vill veta på vilken nivå de befinner sig? Många använder materialet på så sätt att de kopierar ett område i taget, från årskurs 1 till årskurs 6. Eleven arbetar sig igenom häftet och du får en hint om var undervisningen kan ta sin början för just den eleven.

21 januari 2016

Rädda ekvationerna

Rädda ekvationerna – grön är ett laborativt material för ekvationsinlärning som innehåller enklare och fler uppgifter än Rädda ekvationerna – blå. I Rädda ekvationerna – grön arbetar vi med matematiska uttryck och enkla ekvationer som innehåller heltalslösningar, positiva tal, halvor och fjärdedelar.


Finns både som laborativt paket och som separat lärarhandledning.

Rädda ekvationerna – grön riktar sig till elever i årskurs 4 och uppåt. Många av uppgifterna passar också yngre elever.

Precis som i Rädda ekvationerna – blå finns det färdiga lektioner och mycket extra arbetsmaterial.

Använd gärna Rädda Ekvationerna som kollegial eller egen fortbildning. Att arbeta igenom materialet tillsammans med kollegor, diskutera innehållet och 
reflektera över det man läser ger upphov till intressanta didaktiska diskussioner och hjälper många att känna sig säkrare på ekvationer och algebra.

Lärarhandledning Rädda ekvationerna - grön innehåller

  • Färdiga lektioner
  • Kopieringsblad för användning i skolan 
  • eller som hemuppgifter. 
  • Problemlösningsuppgifter
  • Förslag till bedömningsuppgifter

Författare till Rädda ekvationerna är Cecilia Christiansen, som föreläser på Matematikbiennalen i Karlstad nästa vecka.

13 januari 2016

Matematikbiennalen närmar sig

Så är det dags att förbereda årets Matematikbiennal. Den går i år av stapeln i Karlstad och har temat Matematik - en förunderlig resa.
Det temat är verkligen träffande när man tittar på programmet Den matematiska världen. "Dessvärre" går programmet på en kanal som alla kanske inte har, men har ni möjlighet att se denna serie, får ni många inblickar i just en förunderlig resa!

Serien heter Den matematiska världen, den engelska titeln är The code – mycket mer spännande kanske?
Serien består av tre delar. Här kommer lite fakta om varje del och också sändningstiderna!

Vad betyder de mystiska symboler och siffror som gång på gång dyker upp i vår omgivning? Vad kan vi lära oss av dem?

Del 1
Vissa tal är ständigt med oss. Pi beräknar cirklars omkrets och diameter, men också mycket annat. Gyllene snittet finner vi i stort sett överallt, bland annat i arkitektur och konst. Talet e används för att beräkna ökning och tillväxt. Och primtal visar sig vara en del av naturen.


Sändningstider Axess
2016-01-14 kl. 09:30
2016-01-15 kl. 15:00
2016-01-16 kl. 17:00
2016-01-17 kl. 13:30
2016-01-18 kl. 23:30

Del 2
Geometriska kroppar tycks inte förekomma särskilt ofta i naturen, men de finns i själva verket överallt. Den som förstår naturens grundläggande former kan använda dem till mycket, till exempel till att räkna ut hur mycket pyramiderna väger eller avståndet till solen.

Sändningstider Axess
2016-01-19 kl. 20:00
2016-01-20 kl. 06:40
2016-01-21 kl. 13:30
2016-01-22 kl. 15:00
2016-01-23 kl. 15:30
2016-01-24 kl. 14:20
2016-01-25 kl. 23:40

Del 3
Genom att räkna ut planeternas omloppsbana kan framtiden förutsägas, som solförmörkelser. Men också djuren använder sig av matematik. Exempelvis rör sig stora fågelflockar enligt enkla matematiska regler. Till och med något så kaotiskt som vattenflöden kan under vissa omständigheter organisera sig själva.

Sändningstider Axess
2016-01-26 kl. 20:00
2016-01-27 kl. 06:30
2016-01-28 kl. 09:30
2016-01-29 kl. 15:00
2016-01-30 kl. 16:50
2016-01-31 kl. 13:30
2016-02-01 kl. 22:50

25 december 2015

Bättre sent än aldrig

Det blir ibland inte som man tänkt sig. Sista problemet blev ett problem, men nu är det utlagt!

Facit till förra problemet!