17 november 2011

Problemlösning igen

Det är viktigt att man som elev får vara med och bidra med funderingar kring hur ett problem ska kunna lösas. Hur är problemet formulerat? Vilken information behöver du? Hur mycket hjälp får du? 
Dan Meyer visar i ett filmklipp hur han tänker som lärare. Väldigt inspirerande! Titta här!


Lös ett problem i veckan - start! kom precis från tryckeriet!! Den passar för elever som går i förskoleklass eller i årskurs 1.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar