15 december 2011

Grundsärskolans kursplaner

Nu finns också grundsärskolans kommentarmaterial att hämta på skolverkets hemsida eller här. Beskriver bland annat hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar