13 september 2013

Fredagen den 13:e

Otursdag eller inte? Myt eller fakta? Fredagen den 13:e har ju sedan antiken förknippats med ondska och otur. 
Fredag är en veckodag som (i Norden), enligt några forskare, är uppkallad efter den fornnordiska guden Oden hustru Frigg. Andra forskare hävdar att dagen har efter gudinnan Freja. Kanske var de samma gudinna.
Jesus korsfästes ju också på en fredag. 
Talet 13 är ju i många kulturer ansett som ett riktigt oturstal. Långt före kristendomen betraktades talet 13 som ett magiskt tal. 
Andra bevis på vår vidskeplighet är att det exempelvis inte finns några säten i flygplan som har nummer 13. Det finns även höghus som inte har en våning 13. Hotell väljer också bort talet 13 på sina rum.
Talet 13 är också ett primtal, det sjätte i ordningen.
Det är också det sjunde talet i Fibonnaccis talserie. Här har du en sida som ger dig tips till en lektion om fibonnaccitalen.

Du som vill läsa om och träna mer på våra veckodagar och månader, gör det i boken Träna årets dagar, veckor och månader

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar