21 oktober 2013

Matteböcker eller ej?


Intressant läsning vad gäller läromedel i matte, matteböcker, matteläromedel och lärarnas arbete!
Här kan du läsa Anna Holmlunds examensarbete Lärobokens betydelse vid lektionsplanering. Det är en intervjustudie med åtta finska och åtta svenska matematiklärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar