24 januari 2014

Påbörjat nya projekt - nya läromedel

Så mycket det är man vill hinna under en dag. Tycker alltid att tiden inte räcker till. Just nu är det Kompisarna som är på gång. Det blir ytterligare sex häften där eleverna får arbeta med matematiska uppgifter som har sin grund i vardagliga situationer. Tidigare har vi gett ut Familjerna, som i första hand riktar sig till mellanstadiet. Nu blir det alltså Kompisarna, och då är det årskurs 1 till 3 som gäller. Men som alltid, det finns ingenting om ålder eller årskurs på böckerna, så både äldre och yngre elever kan använda böckerna. Familjerna används exempelvis i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
I kommande katalog kan du läsa med om Kompisarna och Familjerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar