18 juni 2014

Träna matematik

Äntligen är alla sju häftena Träna matematik klara och tryckta. Fick ett antal kartonger till förlaget, men resten skickas till lagret i Örebro.
Här kan eleverna träna på basfärdigheter. Bilderna är inte barnsliga, så häftena passar också till äldre elever som behöver befästa sina kunskaper.
Läs mer om serien här!

Serien ingår i BOX-systemet. Sedan tidigare finns Läs, tänk och lös som är enkla problemlösningshäften där kontexten baseras på vardagliga aktiviteter. Här läser du mer om dessa häften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar