20 november 2014

Digitala läromedel

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort, rapporteras det att lärarna tycker att det saknas digitala läromedel i skolan. De som finns är inte tillräckligt bra. Mycket av insatserna går åt till att köpa in hårdvara, exempelvis datorer eller lärplattor. Men sedan finns det inga pengar till läromedel. Förra året fick en svensk elev i genomsnitt läromedel för 546 kr. I Danmark fick eleven läromedel för nästan tre gånger så mycket.


Läs mer om Lyckas med problemlösning
Det känns spännande att då få vara med om att ta fram ett digitalt läromedel i problemlösning. Till hösten 2015 ska det vara klart, men just nu är det portalen som ska på plats och vi arbetar med innehållet på olika plan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar