11 november 2013

Nationella prov i matte åk 3

Våren 2013 genomförde 97 procent av eleverna i årskurs 3 alla delprov i ämnesproven matematik och svenska. De delprov i ämnesprovet i matematik som flest elever klarade var delprov A och delprov C. Delprov A prövade om eleven muntligen kan resonera kring ett område i matematik och delprov C handlade om elevens kunskaper i bråk och uppdelning av tal. Här uppnådde 97 procent av eleverna kravnivån. Men hur är det med skriftliga räknemetoder och problemlösning? Bild och text är hämtad ur Skolverkets PM - Nationella prov i årskurs 3 våren 2013.
Hämta hela utvärderingen här.För att bli en duktig problemlösare krävs att man ägnar tid till diskussioner av olika strategier. Eleverna måste få argumentera för sina lösningar och förklara hur de har tänkt. Samtal om matematiska problem och olika lösningsmetoder visar att eleverna får en djupare förståelse.
Askunge förlag satsar extra mycket på material som handlar om just problemlösning och logiskt tänkande. Ett exempel på det är Lyckas med problemlösning!                         

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar