19 mars 2014

Huvudläromedel eller inte?

Har funderat mycket på det där med huvudläromedel eller basläromedel. Vad betyder det egentligen? Ett läromedel du följer till punkt och pricka eller som du använder som bas/huvudsakligen i din undervisning? När jag arbetade som lärare på mellanstadiet avvände jag inget huvudläromedel i vanlig tappning. I mångt och mycket berodde detta på att våra klasser var åldersblandade. Istället var det läroplanens mål som styrde innehållet i undervisningen. Men det var givetvis inte så att jag inte använde läromedel. Det klart att jag gjorde det! Tillsammans med kollegor diskuterade vi olika undervisningsmetoder, tillverkade en hel del eget material (det fanns aldrig tillräckligt mycket inom det område vi just nu arbetade med), eller plockade från olika läroböcker. Vi hade många olika klassuppsättningar av så kallade huvudläromedel i våra skåp, men det fanns aldrig något som täckte alla våra behov.
Kanske är det därför jag vill skapa ett förlag som tar fram läromedel områdesvis, där du som är lärare ska kunna hitta olika varianter av material som täcker de områden som läroplanen föreskriver. Behöver du kartlägga dina elevers kunskaper, hitta problemlösningsmaterial eller vanlig färdighetsträning? Är det uppgifter med anknytning till vardagen som dina elever behöver? Eller är det grundläggande matematiska begrepp som ska tränas? Och elever som har hamnat i matematiksvårigheter, hur ska vi kunna hjälpa dem? Tänk om det hade funnits lärplattor när jag var lärare. Vilket lyft och vilken resurs det hade varit för att exempelvis nöta in multiplikationstabellen (ja, den är bra att kunna för att avlasta arbetsminnet).
Ok, jag jobbar vidare :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar