25 mars 2014

Skriftliga räknemetoder

Ikväll sänder Kalla fakta programmet där man granskar den svenska matematikundervisningen. Det ska bli intressant att se. 
Just avsnittet Skriftliga räknemetoder visade sig på det senaste nationella provet i årskurs 3 vara ett av de områden som stack ut i utvärderingen. Det var 21% som inte nådde upp till kravnivåerna.
Diagrammet är hämtat från Skolverkets PM - Nationella prov i årskurs 3 våren 2013.  
Askunge förlag kommer under senvåren ut med fyra häften (kopieringsmaterial), där eleverna får träna på att räkna med uppställningar, alltså lodräta algoritmer. Matrialet kommer att vara strukturerat och i små steg. Det finns också benämnda uppgifter d.v.s. textuppgifter. Dessutom kommer det att finnas uppgifter där du tränar att räkna med decimaltal.
Givetvis får man inte glömma bort att träna på huvudräkning, överslagsräkning och att förstå positionssystemet, siffrans värde i talet. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar