11 augusti 2014

Månaderna

Läs om Månaderna
Så har vi kommit ut med ett par nya titlar. Det är bland annat Månaderna. I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden. I bilden finns också en analog klocka som visar hel timme.
Månaden presenteras på ett uppslag där layout och vissa uppgifter är återkommande. Det finns en eller flera matematiska vardagsproblem som passar till månaden. 
Häftet tar också upp årstiderna.
12 A3-bald

Till häftet Månaderna finns en Kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året. Kalendern är odaterad och det finns plats att skriva in exempelvis dagens datum. Den passar därför till vilket år som helst. 
Bilderna är illustrerade av Daniel Borg. Det är samma bilder som finns med i häftet Månaderna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar