4 juni 2015

Efter alla mässor

Ja, så här efter alla mässor går tiden åt till produktion.
Just nu är det ytterligare tre böcker på gång i serien Framsteg i matematiken. Det är ett omtyckt material och efterfrågan på ytterligare titlar har varit stor.
Dags alltså för att bredda serien med Problemlösning, Tabeller och diagram respektive De fyra räknesätten/likhetstecknet.
Också serien BOX kommer att utökas med ett antal titlar. Det är Träna matematik/Multiplikation, Träna matematik/Division, Träna matematik/Tabeller och diagram, Träna matematik/Bråk och procent samt Träna matematik/Bråk och decimaltal.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar