16 juni 2015

Programmering

Vad passar bättre än en programmeringsbok för ett förlag som sysslar med matematik? Nu finns den snart i bokhandeln!
Hur kan vi då integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar. 
Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem.
Läs mer om boken här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar