29 februari 2016

Nationella prov

Snart är det dags för de nationella proven. Det är olika perioder och provdatum.
Många använder vårt kartläggningsmaterial, Målet i sikte.


Hur kan du arbeta med det materialet? 
Om du har en årskurs 3, använder du de båda häftena Målet i sikte del 1 (mest taluppfattning) och del 2. Du ser snabbt om eleverna klarar dessa mål. Om inte, går du till kopieringsmaterialet Målet i sikte årskurs 1–3. Där kopierar du de sidor/områden som eleven inte klarade av. Du testar enklare uppgifter och ser då ungefär på vilken nivå eleven befinner sig. 
Arbeta på liknande sätt för årskurs 6.


Om eleven behöver träna alternativt få en ny genomgång, finns häftena Träna med målet i sikte.

Du kanske får nya elever till klassen och vill veta på vilken nivå de befinner sig? Många använder materialet på så sätt att de kopierar ett område i taget, från årskurs 1 till årskurs 6. Eleven arbetar sig igenom häftet och du får en hint om var undervisningen kan ta sin början för just den eleven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar