26 maj 2016

Mycket på gång

Det är mycket som är på gång!
Alltså har vi inte varit så flitiga på bloggen. Istället har vi ägnat oss åt att besöka ett stort antal mässor under våren och också börjat med ett fantastiskt projekt, Mattehoppet! 

Mattehoppet är ett material som är inriktat på beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0–20. 

Mattehoppet är ett material som är avsett att stödja en strukturerad undervisning så att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0–20. Materialet kan användas i klassundervisning eller specialundervisning, för ominlärning eller intensivundervisning.

Mattehoppet passar också för särskolan och träningsskolan eftersom det har en mycket långsam progression. 
Även elever som är nyanlända och inte gått i skola tidigare eller har en bristfällig skolgång, får en möjlighet att tillägna sig strategier och bli säkra på addition och subtraktion inom talområdet 0–20.

Varje strategi presenteras genom olika spel med stigande svårighetsgrad och varje del avslutas med ett antal arbetsblad, även de med en progression. Mattehoppet består av fem lärarhandledningar som innehåller spelen och arbetsbladen, samt fem elevböcker.
Detta material kommer också att finnas i en digital version.

Författare till Mattehoppet är Susanne Lantz som är speciallärare i matematik och verksam i Tranås kommun.


Mer info kommer att finnas på vår hemsida, www.askunge.se, men är du intresserad av att få direkt information om när materialet Mattehoppet finns tillgängligt, maila till askunge@askunge.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar